Аз и моето семество

Като лидери в областта на семейно-родовите отношения и проблематиката свързана с тях, като единствените, които работят по метода „Аугуста Монада”, често сме се сблъсквали с необходимостта от практическа работа, която да доведе до осъзнаване на важни процеси, които протичат между нас и членовете на семейството ни – рождено и лично.

От тази необходимост се роди идеята за практическите модули, които нарекохме „Аз и моето семейство”. Във всеки от тях ще се срещате, водени от специалисти с дългогодишен опит, с един член от семейството си по начин, който ще ви разкрие неподоз
ирани аспекти на двустранните ви отношения.

 

Водещи на цикъла "Аз и моето семейство" са:

Биляна Вутова – психолог и дипломиран констелатор
Милена Милева – специалист по „Семейна астрология”, автор на подхода „Аугуста Монада”

 

Местата са ограничени, затова запазете своето място за първата възможна дата, която ще намерите обявена във всеки един от модулите!

Групата не може да бъде по-голяма от 6 човека, за да има пространство всеки един от участниците да работи ползотворно за себе си.