Братята и сестрите

Взаимоотношенията с братята и сестрите ни имат ключово значение за начина, по който изразяваме себе си и осъществяваме връзка с останалите. Затова и третият модул от цикъла "Аз и моето семейство" е посветен именно на тях!

 

Анонс


Присъствието на брат или сестра в живота ни със сигурност ни дава някои много ценни уроци за живота, дори да не го осъзнаваме.

Ето някои от тях:

1. Братята и сестрите ни учат как да се радваме на успехите на друг човек, като на свои.

2. Контактът с тях ни учи на толерантност по отношение различността на другия, без значение дали става дума за пол, възраст или различен характер. Учи ни на комуникация, съпричастност и задружност.

3. Присъствието на брат или сестра ни учи да бъдем близки с другите, развива доверието и готовността ни да даваме и получваме любов.

4. Отношенията с братята и сестрите ни учат да приемаме, че хората обичат и изразяват любовта си по различен начин.

5. Чрез братята и сестрите си ние откриваме по-бързо и лесно своята идентичност, тъй като се сравняваме с тях. Така откривайки различията в уменията, които притежаваме сме в състояние по-лесно да забележим собствените си уникални качества, на които си заслужава да обърнем внимание.

6. Наличието на братя и сестри в живота ни задейства механизмите на покровителство, защита, сигурност, развива способността ни да разчитаме на помощта на друг човек.


Въпреки това, защо понякога става така, че отношенията с нашите братя и сестри вместо позитиви, ни носят напрежение, защо кръвната ни връзка придобива неуважителен, санкциониращ, критичен и като цяло разочароващ характер - ще разберете, ако бъдете с нас на преживелищният модул от цикъла "Аз и моето семейство", посветен на братята и сестрите!