Бащата

Другата най-значима връзка в живота ни, след тази с майката, е с бащата.

Една изключително важна фигура, която има определяща роля, както за личностното ни развитие, формиране на ценностната ни система, така и за силата да се справяме с предизвикателствата в живота си.

 

Анос

В съвременния свят Бащата е фигура, която често отстъпва по важност пред образа на Майката. Но това е само привидно. Неговата роля в живота на всеки от нас е от съществено значение, защото в духовните ни възприятия той е СЪЗДАТЕЛЯ! Онзи, който ние сътворил! Онзи, който ни е дал най-ценния дар - живота!


От него ние вземаме силата, дръзновението, жизнерадостта, способността да се борим и побеждаваме. За нас той е не просто човешко същество, той е Бога-Отец! И няма по-голяма радост от тази да бъдем признати от него и другите за Божествени деца!


Ако не сме в мир с бащите си - никога няма да бъдем истински силни! Никога няма да бъдем истински господари на живота си, никога няма да можем да бъдем отворени за любовта, която създава, а не руши. Ако не бъдем в мир с бащите ние застрашаваме най-важният център - сърцевината на същността си.


Ето защо, в модула посветен на Бащата, заедно ще се потопим в океана от бащина любов, за да излекуваме скритите си рани и продължим житейския си път със силата и дръзновението, които заслужаваме!