КАК ДЕЙСТВА?

Подходът „Аугуста Монада” е базиран на древно познание, правила и закони. Той действа на принципа на натрупването. Също както трудностите, които срещаме, така и решенията, които прилагаме за тяхното изчистване трябва да бъдат предприемани едно след друго.


Как се случва това?


Първо се изготвя семейно-родова астрологична карта, в която проличават тенденциите, моделите и доминантните теми в семейството и рода, които влияят върху индивида и неговия настоящ живот. Дефинират се мисията и емоционалния завет, които родовата енергия е възложила на конкретния човек. Детайлно се разглежда инструментариума, с който той разполага, за да изпълни „предначертаното” от рода му. Определят се трудностите, подводните камъни и течения, енергийни родови заплитания и др., които саботират усилията му за постигане на щастлив семеен, професионален и личен живот. Очертават се пътищата за излизане от този лабиринт и се формулира най-съществения проблем, който трябва да намери своето решение. Това е изключително важен акт, за да бъде създадена една добра основа за разрешаване на конкретната трудност, изхождайки от лично и родово осъзнаване и пречистване.


След изясняване на  най-сериозната трудност пред клиента се прилага един изключително ефикасен и дълбинен методът, наречен - „Фамилни и системни констелации”. Той позволява да бъде „пренареден” вътрешния и външен свят на клиента, да бъдат хармонизирани отношенията му с околните, да бъдат „разплетени” семейно-родовите товари и енергийни блокажи, които спъват развитието му. Това е вид „лечение”, което работи на енергийно ниво, като отпушва циркулацията на енергията, разплита здраво завързаните възли и позволява клиента да живее в хармония със себе си, създавайки своя собствена опитност и градейки свой собствен живот.


Промяната, която настъпва е изключително силно, разтърсващо и интимно събитие в живота на всеки, който е поел в тази посока. За нея е нужно време и нейното запечатване се гарантира с изготвянето на индивидуален, семеен или родов олтар, чиято цел е да внесе пречистената енергия на предците в дома на клиента, превръщайки я в неизчерпаем източник на сила за него, децата и внуците му. Предметите на силата, поставяни на специални места в дома са познати от най-дълбока древност. Специфичните методи, на които се подчиняват, са вплетени в буквален и преносен смисъл при изготвянето на родовия олтар. За целта от астрологичните данни да клиента, и неговите близки се извлича информация, която определя вида, цветовете и метода за изготвяне на олтара. Дават се писмени указания за това къде точно да бъде поставен той, и как да бъде осветен. Магията на въздействие на родовия олтар е нещо, което трябва да бъде преживяно лично и е трудно да бъде описано с думи.


Подходът „Аугуста Монада” действа многостранно, затова не носете излишни и не ваши товари, свържете се със силата на предците си, за да усетите вкуса на живота, както никога до сега!