Хороскопи

 

Кармичен хороскоп 

Хороскопът дава безценна информация за причините и моделите на поведение на индивида, за основните духовни уроци и предизвикателства пред личността. Разкрива динамиката и възможните тенденции за развитие през основните етапи на живота, както и причините за сложни житейски събития.


 

С аудиозапис                                                                 Цена: 120 лв.

На хартиен носител или в електронен вариант                Цена: 160 лв.

 

(обем: 15-20 страници А4)

 

 

 

Личен хороскоп

Този хороскоп описва основните черти на характера, потенциала на индивида и възможностите за развитие на личността. Пълната му версия дава информация за знаците, аспектите и разположението на Слънцето, Луната, Асцендента и всички останали планети в астрологичната карта. 

 

С аудиозапис                                                         Цена: 120 лв.

На хартиен носител или в електронен вариант        Цена: 160 лв.

 

(обем: 15-20 страници А4)

 

 

 

 

Партньорски хороскоп

Партньорският хороскоп предлага астрологично тълкуване на отношенията с партньора в брака, в любовната връзка, приятелството или бизнеса.
Показва положителните аспекти на връзката, както и потенциалните трудности в нея. Дава изчерпателно описание на основните възможности между двамата партньори.


С аудиозапис                                                          Цена: 150 лв.

На хартиен носител или в електронен вариант        Цена: 200 лв.

(обем: 10-15 страници А4)

 

 

Хороскоп на дете 

Хороскопът е особено полезен за родители, които желаят да подкрепят детето си в намирането и следването на собственият му път на развитие. Темите разгледани в хороскопа изясняват: психологическия тип на детето, основните черти на личността му, емоционалните му нужди и страхове, отношенията с родителите, преспективите на неговото развитие.

Хороскопът се предлага в два варианта:

Кратък: Обем 8-10 страници А 4.   Цена: 100 лв.

Пълен: Обем: 20-25 страници А 4. Цена: 200 лв.

 

 

Необходими данни: За всички видове хороскопи е необходимо да се знаят датата, месеца, годината, часът и мястото (град, държава) на раждане.