Едногодишни прогнози по метода Летящи звезди

 

Методът на "Летящите звезди" следи позитивните и негативни промени в енергетиката на дома, офиса или сградата в рамките на всяка нова година по китайския календар. Дава конкретни насоки за преодоляване на негативните влияния, както и подсилване на благоприятните тенденции.

 

Необходими данни: Виж "Фенг-шуй проект".

 

Обем: 7-10 страници А 4.

 

Цена: 1 лв./кв.м. площ на жилището, офиса или къщата, ако вече има изготвен проект по фенг-шуй.