Минко Атанасов

е етнолог. Ще бъде с вас, като консултант по народни обряди, обичаи, традиции.