Тайни за привличане на пари

От най-древни времена е известно, че енергията на парите е нещо реално и много силно. Но поради предрасъдаци, неразбиране и клишета често не сме в състояние да се свържем с нея и да я използваме в своя полза.


Можем ли да привлечем тази енергия на своя страна? Определено – да!


Как да стане това ще научите от съвети, почерпaни от древни познания на различни култури.

 
Приложите ги в ежедневието си и променете живота си към по-добро!


Цена: 5 лв.

 
Ако комбинирате „Тайни за привличане на пари” с някои от другите преложени, можете да ползвате пакетни цени, както следва: за 2 "тайни" - 8 лв., за 3 "тайни" – 12 лв. и за повече от три "тайни" - 16 лв.

Забележка: Всички материали озаглавени "Тайни......" можете да получите по пощата или на посочен от вас имейл!

Заявки можете да правите на email: office@kaleiseminari.com или на тел. 02/868-52-89