Тайни за увеличаване на духовната енергия

Надали си даваме ясна сметка за това на колко много негативни влияния сме подложени в ежедневието си и колко е важно за всеки от нас да увеличи духовната си енергия, защото тя е източник на неизчерпаема сила, която е жизнено необходима в забързаното ни време.

 

Да се свъжем с тази енергия имаме нужда винаги, когато усещаме, че Материята “взема” превес над Духа ни, когато моделите ни поведение се “втвърдяват” или придобиват натрапливи нотки на повторение. Когато сме изправени пред сложни житейски ситуации, като сериозно заболяване или силен емоционален срив вследствие раздяла, развод или смърт. Когато се усещаме сами, нерабрани или отхвърлени. Когато доловим в себе си симптомите на омраза, завист, отмъщение или гняв. Когато ни боли. Когато губим усещането си за Любов с главно “Л”! 

 

 
Материалът, който сме посветили ще ви помогне да увеличите духовната си енергия, което ще внесе позитивни промени не само във вас, но и във всички, които са ви близки.

 

 

Обем: 5 страници
Цена: 5 лв.


Ако комбинирате „Тайни за увеличаване на духовната енергия” с някои от другите преложения, можете да ползвате пакетни цени, както следва: за 2 "тайни" - 8 лв., за 3 "тайни" – 12 лв. и за повече от три "тайни" - 16 лв.

Забележка: Всички материали озаглавени "Тайни......" можете да получите по пощата или на посочен от вас имейл!

Заявки можете да правите на email: office@kaleiseminari.com или на тел. 02/868-52-89