Калейдоскоп на себепознанието

Скъпи приятели,

 

Изключително горди и щастливи сме да ви представим нашият нов инструмент за себепознание. Съзнавайки, че тази тема е изключителна важна за всеки, който е отворен и осъзнат за пътя, по който върви, ние създадохме и предлагаме на вашето внимание една напълно нова програма за личностно развитие!


Какво представлява КАЛЕЙдоскопът на себепознанието и как ще ми помогне?


„Калейдоскопът на себепознанието” представлява изследване на личността чрез различни методи и практики, чиято крайната цел е себепознание.

Засегнати са 8 теми, важни за всеки един човек. Те позволяват на всеки да получи яснота за моментното си състояние, за сферите, в които би желал да направи промени, за начините, по които да ги постигне. Дават информация за латентният потенциал на личността и как той да бъде активиран. Позволяват да преминете през опитности, които ще ви открият неподозирани хоризонти.

"Калейдоскопът на себепознанието" е организиран по начин, който дава възможност да разберете себе си в дълбочина и да погледнете на живота си от различни ъгли на познанието. Той ви помага да осъзнаете повече нещата за себе си, нагласите и моделите, които имате по отношение на теми, като лични и семейни взаимоотношения, деца, житейска мисия, кариера, финанси, здраве и др.


Как мога да ползвам Калейдоскопа на себепознанието?


Подходите, които се прилагат в „Калейдоскопът на познанието” са:


системен подход

интегрален подход

психология

астрология

енеаграма

арт терапия

фън шуй и

номерология.


Калейдоскопът на себепознанието може да бъде използван в две направления: цялостен и частичен анализ.

Цялостният анализ представлява работа с всяка една от осемте теми посредством един конкретен подход.

Частичният анализ представлява работа с една конкретна тема погледната през призмата на всички подходи.


За кого е подходящ цялостният анализ?


Цялостният анализ е особено подходящ за всеки, чийто цели са същинско и дълбочинно себепознание.

Той ще ви помогне да се срещнете със себе си в различни аспекти и чрез различни похвати и методи.

Ще ви позволи да придобиете една по-ясна представа за скритата динамика в живота ви и ще ви открие любопитни взаимовръзки.

Ще получите една солидна основа, върху която ще можете да построите вашето лично израстване и да постигнете трайната положителна промяна, към която се стремите.


За кого е подходящ частичният анализ?


Частичният анализ е подходящ за всеки, чийто цели са да намери решение по конкретен въпрос, който е важен за него.

Този анализ ще ви помогне да погледнете на избраната от вас тема от различни страни, като центърът ще бъдете винаги вие.

Ще ви помогне да изследвате в детайли различните аспекти на въпроса, който ви вълнува, и ще внесе яснота и знание как да постъпите, за да разрешите ситуацията.


Колко време отнема целият процес?


Калейдоскопът на себепознанието е процес, който има продължителност 2 месеца, независимо от формата на работа, която сте предпочели.


Каква роля играе „Колелото на себепознанието” в „Калейдоскопът на себепознанието”?


Върху „Колелото на себепознанието” са изобразени осемте различни теми и осемте различни подхода, с които те могат да бъдат разгледани.

Началото на процеса започва, след като изберете предпочитания от вас път към себепознанието – цялостен или частичен анализ.

След това имате две възможности: Сами да изберете темите и съответно подходите за работа със съдействието на личният консултант, който ще ви предоставим, или да оставите на Вселената (случайността) - колелото да постави началото. :)


Къде и как се провеждат срещите?


Работата в „Калейдоскопът на себепознанието” е индивидуална.

Срещите се провеждат веднъж седмично в един от двата ни офиса в гр. София в удобно за вас и вашият личен консултант време.


Аз не живея в София. Мога ли да се запиша и да премина през този път на себепознание?


„Калейдоскопът на себепознанието” може да се провежда и онлайн.

След като сте избрали вашият път към себепознанието, в началото на всяка седмица ще получавате в електронната си поща пълна информация касаеща темата за работа, която сте избрали. Ще получавате и практически задания.

До края на същата седмица ще имате време за работа по материалите и задачата, а в началото на следващата седмица ще получите новият анализ със съответните инструкции.


Искам да започна. Какво трябва да направя?


Трябва да ни изпратите e-mail на kaleiseminari@gmail.com с името си и избраният от вас път на себепознание – цялостен или частичен анализ.

В рамките на 2 работни дни вашият личен консултант ще се свърже с вас, за да изберете ден и час за вашите лични срещи.