СМИСЪЛ НА ПОДХОДА

„Животът е сцена, и всички ние сме актьори в нея.”


Знаменитата фраза на Шекспир, обяснява кратко и ясно смисъла и принципа на „Аугуста Монада”.

Животът наистина е сцена, като най-значимата й особеност е, че ние сме едновременно главен герой, сценарист и режисьор. На сцената „живот” се качват различни други актьори, после слизат от нея, менят се декори, костюми и събития. Понякога сме уморени, дезинтересовани, тъжни, обидени, наранени, друг път сме еуфорични, щастливи, влюбени, вдъхновени, успели. Понякога сме убедени, че „изпълняваме” собствения си сценарий, а друг път, че усещаме като марионетки на чужд текстописец.Въпросът пред нас винаги е бил какъв е смисълът на пиесата? Можем ли да я променяме, и въпреки понякога оскъдните й възможности да я превърнем в успешен спектакъл? Можем ли да интегрираме всички „отрицателни” герои и събития по начин, който да не ни прави по-слаби, а по-силни? Имаме ли достъп до „скрити” ресурси, които да използваме, за да осъществим още по-успешно „спектакъла си” наречен живот? Възможно ли е да използваме постигнатото „на предишните сцени” от предците ни, и да предадем на свой ред на децата, внуците и нацията си най-доброто от онова, което самите ние ще сътворим?„Аугуста Монада” дава отговори на тези и много други въпроси, като ни поставя на мястото на публиката в залата на собствения ни живот. Кани ни да застанем отстрани и ни дава възможност да видим „невидимото”! Да видим от какво още се нуждае „спектакъла”, за да успее да пресъздаде най-точно идеята си.
Дава ни и още нещо, което е от съществено значение – „поглед зад кулисите”, където са сцените на нашите предци. Там се крият много отговори, но по-важното е, че именно там е „скрит” и най-големия ресурс, с който разполага всеки от нас – енергията „Аугуста Монада” или „Божествената същност на рода ни”!Енергията „Аугуста Монада” може всичко! Тя е неизчерпаема и е на наше разположение, за да ни помогне да се придвижим напред, предавайки „щафетата” на поколенията след нас. Но, за да надникнем „зад кулисите” и намерим „ключа” към нея има условие. И то е да изпълним (както в приказките!) няколко задачи. Така всеки от нас получава много специална мисия и завет, които трябва да изпълни, преди да бъде допуснат в пълна степен до огромния ресурс, който крие тази енергия.

 

За да изпълним „задачите” си успешно, ни се дава „инструментариум” („снаряжение”), който ни е необходим, за да изпълним „съдбата си”. Той е нещо толкова индивидуално, че никой не получава същото снаряжение като това на друг човек. Свързан е с нашата лична, семейно-родова и национална карма, но при спазване на едно строго правило. Правилото на Свободната Воля! Именно тя – свободната ни воля – решава как да използва „инструментариума”, с които разполага, за да изпълни възложените й мисия и завет, и да стигне до ключа на неизчерпаемия резерв от Светлина и възможности, натрупан от поколенията преди нас - „Аугуста Монада”.Подходът „Аугуста Монада” е магията, която ни помага да повдигнем завесата, да отстраним всички заблуди и хаос, и да видим „картината” на собствения си живот кристално ясно и чисто! Да разберем мисията и завета, с които сме дошли на тази земя. Да видим всички „препятствия”, „излишен декор”, които сме поставили на пътя си. Да проумеем тежестите, проблемите и моделите, пред които ще бъде изправена Свободната ни воля, по пътя си към „златното руно”.  Да видим ясно възможните „изходи” на земния си „лабиринт – живот”, да отворим други, отдавна затрупани и забравени входове, да открием нови и оставим „жив и благодатен” Пътя, по който ще минат бъдните поколения.Подходът „Аугуста Монада” ни дава възможността да поискаме помощ от енергията на предците си, да върнем товарите, които не са наши на онези, на които те принадлежат, да уважим Живота и Смъртта на дедите си, за да продължим Пътя си с БЛАГОСЛОВИЯТА ИМ.Чрез подхода „Аугуста Монада” се разплита всяко кълбо объркана, замръзнала или оплетена енергия, с която сме свързани, за да бъдат разкрити в пълна степен Красотата и Хармонията на „Божественото” в нас. Да бъде разкрита Светлината на онази „Аугуста Монада” на рода и нацията ни, пред чийто олтар да сведем глави. Пред, чийто олтар да бъдем посветени в тайнството на собствения си живот. В чийто олтар да изгорим болките, страданията и страховете си, възкръсвайки за Живота, за който сме предназначени и заслужаваме! Защото там, в нишките на Божественото ни чака Силата предназначена само за нас! Дали ще стигнем до нея и ще променим не само собствената си история, но и тази на нацията си и Човечеството – зависи единствено от нас!


Никога не е било и няма да бъде късно да стигнем до Светлината на „Аугуста Монада” – Великата Божествената същност на Рода ни, ….но защо да чакаме, когато можем да го направим още днес!